• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Rechtbanken


Als rechter of rechter-commissaris ervaart u dagelijks de toenemende rol van forensisch onderzoek en deskundigen in de rechtspleging. Snelle ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het forensisch onderzoek een steeds grotere rol is gaan spelen in de rechtspraak. Al deze ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om de bewijswaarde van onderzoeksresultaten te doorgronden.

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) biedt u de mogelijkheid om de meest complexe vraagstukken op forensisch verantwoorde wijze te laten beantwoorden in een heldere rapportage. Hierbij kan het NFO enerzijds bogen op een onafhankelijke positie en anderzijds op de ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures.  

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347