Foto bij Dossier analyse / contra expertise

Dossier analyse / contra expertise

Twijfelt u aan een verricht onderzoek of rapportage? Of heeft u hulp nodig op het gebied van forensische onderzoeksmogelijkheden in uw (straf)zaak?

Naast aanvragen voor zeer uiteenlopende onderzoeken kunt u ook bij het NFO terecht voor dossieranalyses en contra expertises of reviews. Dergelijke onderzoeken worden vooral aangevraagd op het gebied van strafrecht.

Het NFO kan u hier op diverse manieren bij helpen. Zo kunnen wij dossiers analyseren om te adviseren waar onderzoek naar gedaan kan worden en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van dat specifieke onderzoeksgebied. Wij kunnen dit onderzoek vervolgens zelf verrichten, maar het kan ook zijn dat u slechts advies nodig heeft om in uw zaak verzoeken in te dienen voor (nader) onderzoek.

Ook kunnen wij een contra expertise verrichten wanneer u twijfelt aan een eerder verricht onderzoek of rapport, of wanneer u het niet eens bent met de conclusie. Regelmatig verrichten wij contra expertises op NFI rapporten of op rapporten van collega onderzoeksbureaus. Dat wil echter niet zeggen dat wij het per definitie oneens zijn met deze collega’s of het NFI.

Het NFO is een onafhankelijk en objectief onderzoeksbureau en zal altijd vanuit eigen kennis en ervaring rapporten analyseren en interpreteren. Hierbij kijken wij onder meer of de juiste onderzoeken zijn verricht, of deze logisch zijn uitgevoerd en of de getrokken conclusies terecht zijn. Het kan dus zeker ook voorkomen dat wij de mening of conclusie van de eerdere onderzoeker delen.

Wanneer dit niet het geval is, en wij aanleiding zien om een tegenonderzoek verrichten of dat wij bij hetzélfde onderzoek tot een ándere conclusie komen, overleggen wij met u ten aanzien van de mogelijkheden met betrekking tot een contra expertise.

Wij kunnen u daarnaast van dienst zijn met het opstellen van (elkaar uitsluitende) hypothesen als ook met de interpretatie van bijvoorbeeld door het NFI opgestelde rapporten.

Voorbeelden van (contra) onderzoeken waarvoor wij met regelmaat worden ingeschakeld, zijn onder meer: 

 

Kennis van forensisch onderzoek in strafzaken is onontbeerlijk. Gezien de almaar toenemende ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek verzorgen wij daarom ook zeer diverse (incompany)cursussen. Ons huidige aanbod vindt u op de pagina cursussen.

Wilt u weten of het NFO u van dienst kan zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: