Foto bij Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken met betrekking tot een onderzoek en/of cursus daartoe aanleiding geven, dan kan een klacht worden ingediend. De klager kan de klacht dan schriftelijk richten tot klachtenbemiddelaar mevrouw C. Jansen. U krijgt vervolgens binnen 3 weken schriftelijk antwoord.

De doelstelling is om tot een passende en bevredigende oplossing te komen. Indien dit niet lukt, zal de klager eventueel worden uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud.

Een klacht dient in ieder geval te bevatten:

1. Naam en adres;
2. Dagtekening;
3. Datum, tijd en plaats van het onderzoek en/of de cursus waarover wordt geklaagd;
5. Duidelijke omschrijving van de redenen waarom wordt geklaagd;
6. Ondertekening.
 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: