Foto bij Obductie / Autopsie

Obductie / Autopsie

Heeft u twijfels over de doodsoorzaak van een dierbare? Of bent u het niet eens met een eerder verricht onderzoek?

Het is voor particulieren mogelijk om door het NFO (her)onderzoek te laten verrichten naar de doodsoorzaak van een dierbare. De obductie, ook wel autopsie of lijkschouwing genoemd, wordt verricht door Nederlands bekendste arts en patholoog dr. Frank van de Goot

Het onderzoek bestaat uit een uitwendige en inwendige schouw en eventueel (aanvullend) toxicologisch onderzoek. Hierbij wordt elk aspect van het lichaam onderzocht teneinde inzicht te krijgen in letsels of aandoeningen, om zodoende te trachten de doodsoorzaak te kunnen vaststellen.

Door advocaten wordt het NFO geregeld ingeschakeld om een contra expertise te verrichten. Vaak gaat het om twijfel over de doodsoorzaak en soms omdat men het oneens is met de conclusies uit het eerste onderzoek. Het komt voor dat een overlijden wordt ‘afgedaan’ als zelfmoord of een ongeluk, terwijl een hersectie uitwijst dat sprake is van ‘geweld van buitenaf’.

Andersom komt het ook voor dat iemand is veroordeeld voor moord of doodslag terwijl de mogelijkheid van overlijden door ongeval nooit is onderzocht. Het NFO verricht dossieranalyses om na te gaan of alle mogelijke en relevante opties zijn benut in zowel strafzaken als in persoonlijke of tuchtrechtelijke kwesties.

Tegenwoordig is het gebruikelijk om uit te gaan van twee (of meer) elkaar uitsluitende hypotheses waarbij het onderzoek zich richt op de aannemelijkheid van deze hypotheses. Het gevaar hierbij is echter dat een ander scenario daarmee op voorhand wordt uitgesloten of onderbelicht. Om die reden is het van belang een onderzoek zodanig te verrichten, en de rapportage zodanig op te stellen, dat de kanttekening van een eventueel ander scenario duidelijk naar voren komt.

Een voorbeeld van een hypothesepaar is:

Waarbij Hypothese A veel waarschijnlijker is dan Hypothese B.

Echter het gevaar hierbij bestaat dat andere opties niet worden onderzocht of simpelweg buiten beschouwing worden gelaten terwijl een ander scenario in het geheel niet onmogelijk is.

Rechters kunnen de aannemelijkheid van een hypothese zien als ‘hét antwoord’ of ‘dé verklaring’ terwijl het in feite alleen maar aangeeft dat de kans groter is dat het aangetroffen letsel past bij het scenario van A, dan dat dit past bij het scenario van B.

Gezien het feit dat het tegenwoordig gebruikelijk is om op deze manier te rapporteren, is het van belang om advocaten maar zeker ook de rechterlijke macht op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek. Onze cursussen zijn er op gericht om u voor te lichten over zeer diverse onderzoeksgebieden.  

Het NFO kan u ook helpen met het opstellen van hypotheses en informeren over de kanttekeningen die hierbij dienen te worden geplaatst.     

Contact

Wenst u een onderzoek of bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: