Foto bij Contra-expertise strafrecht

Contra-expertise strafrecht

Heeft u contra-expertise in het strafrecht nodig?

Bent u betrokken in een strafzaak? Een strafzaak is op zich al tijdrovend en brengt een hoop spanning met zich mee. Wanneer u na een strafzaak wordt veroordeeld, dan heeft dit zeer grote gevolgen op vele aspecten in uw leven. In Nederland kennen we het principe dat iedereen het recht heeft op een eerlijk proces. Tijdens het proces krijgen de aanklagers de gelegenheid om hun zegje te doen, maar ook de verdachte en van beide kanten wordt er vaak bewijsmateriaal aangeleverd. Als u twijfelt over bepaalde bewijsstukken of als u hulp nodig heeft op het gebied van de forensische onderzoeksmogelijkheden, dan kunt u een contra-expertise in het strafrecht aanvragen. 

Wat doet een contra-expert in het strafrecht voor u?

Een contra-expertsn het strafrecht, is gespecialiseerd in het doen van forensisch onderzoek en dan voornamelijk voor zaken die onder het strafrecht vallen. De contra-experts is een forensisch onderzoeker, die op verzoek een bepaalde zaak tegen het licht houdt of opnieuw onderzoek doet. Vooral in het strafrecht is dit zeer belangrijk. Forensisch onderzoekers stellen namelijk het bewijs veilig en als er niet goed met het bewijsmateriaal wordt omgegaan of het wordt op een verkeerde wijze beoordeeld, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Ook als er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden op forensisch gebied, dan kunt u hiervoor een contra-experts vragen hier alsnog gebruik van te maken. 

Vraag een contra-expert in het strafrecht van het NFO

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) is gespecialiseerd in forensische onderzoeken. Wij voeren forensisch onderzoek uit op vele gebieden, zoals een handschriftonderzoek, beeldonderzoek en zelfs obductie als er twijfels zijn over een overlijdensoorzaak. Als u hulp nodig heeft in een strafzaak, vraag dan onze contra-expert in het strafrecht om een contra-expertise uit te voeren. Wij kunnen de onderzoeksresultaten beoordelen, maar ook nieuw onderzoek doen als hier aanleiding voor is. Onze uitkomsten worden doorgaans juridisch erkend in rechtszaken. Neem contact met ons op, als u onze hulp in uw strafzaak nodig heeft.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035-8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: