• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Advocatuur


Als (strafrecht)advocaat ervaart u dagelijks de toenemende rol van forensisch onderzoek en getuigen-deskundigen in de rechtspleging. Snelle ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het forensisch onderzoek een steeds grotere rol is gaan spelen in het (straf)recht. Al deze ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om de bewijswaarde van onderzoeksresultaten te doorgronden.


Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau vindt gelijkwaardigheid in de rechtspraak van groot belang. Net als de openbare aanklager moet de advocaat kunnen beschikken over forensische expertise. Onze deskundigen en adviseurs staan de advocatuur hoofdzakelijk bij in strafrechtelijke onderzoeken. Ook komt het steeds vaker voor dat onze deskundigen onderzoeken verrichten in civielrechtelijke procedures.
 

Kennis delen

Middels ons cursusaanbod trachten wij onze forensische expertise over te brengen richting de advocatuur. De doelstelling achter onze cursussen is dat de advocatuur kennis op doet die toegepast kan worden bij het kritisch bekijken van forensisch bewijsmateriaal in strafzaken.


Quick scan

Twijfelt u als advocaat over de juistheid van het uitgevoerde onderzoek? U twijfelt over de interpretatie van de bewijsmiddelen? Laat door ons een quickscan verrichten. U krijgt beknopt en kosteloos advies over uw probleem.


Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035 - 8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.
 

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347