Andere cases van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Cases

Handtekening onderzoek

De echtheid van een handtekening laten onderzoeken? Op zoek naar een erkende handtekening expert? Of wilt u in een gerechtelijke procedure middels deskundigenonderzoek aantonen dat er sprake is van een vals document?

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) verricht jaarlijks in meer dan 100 gerechtelijke procedures onderzoek naar de authenticiteit van handtekeningen, parafen en/of handgeschreven teksten. Het NFO voert haar opdrachten uit in opdracht van de rechtelijke macht, de advocatuur, maar ook met regelmaat voor bedrijven of particulieren.

Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening wordt in overleg met de forensisch adviseur uw casus besproken en ontvangt u voorafgaand aan het onderzoek inzicht in de kosten. Wanneer u het onderzoeksmateriaal heeft aangeleverd bedraagt de levertijd voor het feitelijke onderzoek en het opstellen van een deskundigenrapportage ongeveer twee weken. De deskundigenrapportage kunt u gebruiken als rechtsgeldig bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035-8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

Voorbeeldcasus

Dhr. M. wendde zich tot het NFO om zijn handtekening op een contract door een deskundige te laten onderzoeken. Dhr. M. is namelijk van mening dat zijn ex-vrouw zijn handtekening heeft nagemaakt. In de lopende gerechtelijke procedure stelt de ex-vrouw zich echter op het standpunt dat dhr. M. het betwiste contract wel degelijk zelf heeft voorzien van zijn handtekening.

Dhr. M. beschikt niet over een origineel exemplaar van het betwiste document, maar enkel over een kopie. Het origineel zou aanwezig zijn bij de advocaat van de ex-vrouw.

Op grond van de aanwezige kopie van het betwiste document en circa 15 vergelijkingshandtekeningen van dhr. M. heeft het NFO een (verkennend) onderzoek naar de echtheid van de betwiste handtekening verricht. Op basis van het verkennende onderzoek is geconcludeerd dat er grond bestaat voor twijfel met betrekking tot de authenticiteit van de betwiste handtekening.

Gelet op deze (voorlopige) conclusie is, in overleg met de opdrachtgever, besloten om de wederpartij aan te schrijven met het verzoek om inzage in het originele betwiste document. Vervolgens heeft de handschriftdeskundige enkele dagen later ten kantore van de advocaat van de wederpartij het originele betwiste document onderzocht met behulp van specialistische apparatuur.

Bij nadere bestudering en analyse van het originele betwiste document is vervolgens onomstotelijk vastgesteld dat de betwiste handtekening een nabootsing is en geen authentieke handtekening van dhr. M. Het betwiste contract dient derhalve als vals document te worden aangemerkt.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: