Foto bij Particulieren

Particulieren

Wat veel mensen niet weten is dat het NFO ook door particulieren kan worden ingeschakeld. Hoewel de term ‘forensisch onderzoek’ vaak geassocieerd wordt met criminaliteit en strafzaken zoals deze voorkomen in bijvoorbeeld media en tv-series, komt het ook op gebied van civielrecht veel voor.

In verreweg de meeste gevallen worden wij ingeschakeld voor handtekeningonderzoek, waarbij de echtheid van een handtekening door één van beide partijen wordt betwist. Vaak gaat het dan om geschillen tussen (ex-) partners in de relationele sfeer maar ook om conflicten tussen werknemer en werkgever. Niet alleen de echtheid van de handtekening wordt daarbij onderzocht maar ook of er sprake is van manipulatie zoals knip- en plakwerk.

Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd om Beeldonderzoek  te verrichten in gevallen van burenruzies of vandalisme zoals het bekrassen van auto’s. Wanneer er beelden zijn van de vernieling kan bijvoorbeeld, indien er een vermoeden van de verantwoordelijke is, een vergelijkend onderzoek worden verricht, aan de hand van referentiemateriaal.  

Meestal gaat het in bovengenoemde voorbeelden om zaken die de politie niet in behandeling kan nemen wegens gebrek aan bewijs of aanwijzingen. In dergelijke gevallen kan het NFO onderzoek verrichten dat vervolgens voor de politie aanleiding kan zijn, of voldoende aanknopingspunten oplevert, om alsnog zelf een onderzoek te starten.

Het NFO is een onafhankelijk en objectief onderzoeksbureau en heeft geen invloed op wat de politie kan en of wil doen. Wel zijn al onze onderzoeken en rapportages rechtsgeldig en kunnen deze worden ingebracht als bewijsmateriaal bij het doen van aangiftes of in gerechtelijke procedures.

Behalve bovengenoemde voorbeelden is het ook mogelijk obducties te laten verrichten, ook wel autopsie of lijkschouw genoemd. Voor nabestaanden is het moeilijk te accepteren dat een doodsoorzaak niet kan worden vastgesteld of dat er twijfel is over een natuurlijk overlijden. Om te proberen alsnog een antwoord op deze vragen te krijgen en de onzekerheden bij familie en vrienden van de overledene weg te nemen kan een (contra) onderzoek naar (de omstandigheden ten tijde van) het overlijden worden gedaan.

Dergelijke onderzoeken worden verricht door de vooraanstaand forensisch patholoog drs. Frank van de Goot. Dit kan zowel een eerste schouw zijn als een contra onderzoek. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de pagina Obductie / Frank van de Goot (doorlinken).

Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: