Foto bij Advocaten

Advocaten

Als advocaat ervaart u dagelijks de toenemende rol van forensisch onderzoek en getuigen-deskundigen in de rechtspleging. Snelle ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het forensisch onderzoek een steeds grotere rol is gaan spelen in het recht.

Het NFO onderscheidt zich voor de advocatuur van andere partijen enerzijds door onderzoeksvragen te benaderen vanuit forensisch, recherchekundig en wetenschappelijk oogpunt en anderzijds door nauwgezet in te spelen op de actuele jurisprudentie.

De actuele jurisprudentie dient voor het NFO als leidraad om te bepalen welke onderzoeksmogelijkheden toegepast kunnen worden in uw casus. Voorgaande met als doel om met behulp van toegestane onderzoeksmogelijkheden objectief en rechtsgeldig bewijs te vergaren

In het strafrechtelijk kader vindt het NFO gelijkwaardigheid in de rechtspraak van groot belang. Net als de openbare aanklager moet de strafrechtadvocaat kunnen beschikken over forensische expertise. Onze deskundigen en adviseurs staan de strafrechtadvocatuur dan ook bij in (complexe) strafrechtelijke onderzoeken. 

Kennis delen

Middels ons cursusaanbod trachten wij onze forensische expertise over te brengen richting de advocatuur. De doelstelling achter onze cursussen is dat de advocatuur kennis opdoet die toegepast kan worden bij het kritisch bekijken van forensisch bewijsmateriaal in strafzaken.

Quick scan

Twijfelt u als advocaat over de juistheid van het uitgevoerde onderzoek? Of over de interpretatie van de bewijsmiddelen? Laat door ons een quickscan verrichten. U krijgt beknopt advies over uw probleem. Op basis van de omvang van het materiaal en de onderzoeksvraag maken wij voor u een kostenraming.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons vrijblijvende intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035-8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: