Foto bij Onderzoek anonieme brief

Onderzoek anonieme brief

Om de afzender van een anonieme brief te achterhalen kunnen diverse forensische onderzoeksmethodes worden ingezet. Wanneer sprake is van meerdere anonieme brieven kunnen deze onderling worden vergeleken. Op die manier kan dan nagegaan worden of de anonieme brieven afkomstig zijn van één en dezelfde afzender. Anonieme brieven bevatten vaak diverse forensische sporen die kunnen leiden tot identificatie van de afzender. Hieronder een toelichting op eventueel toe te passen onderzoekstechnieken.

- DNA-onderzoek

DNA-sporen spelen tegenwoordig een belangrijke rol bij het identificeren van de afzender van een anonieme brief. In toenemende mate worden bruikbare DNA-profielen vanaf anonieme brieven of de bijbehorende enveloppen verkregen. De ontwikkelingen zijn inherent aan de toenemende gevoeligheid van de DNA-onderzoeksmethoden. Tegenwoordig worden DNA-profielen verkregen uit slechts enkele cellen. Bruikbare DNA-sporen worden vaak aangetroffen op de vouwranden van de brief, onder de plakzijde van de postzegel en/of op de sluitrand van de envelop. Indien een bruikbaar DNA-profiel wordt verkregen is er zicht op de vraag of de afzender een man of vrouw is. Voorts kan onderzoek worden verricht naar de etniciteit. Middels vergelijkend DNA-onderzoek kan uiteindelijk de donor van het celmateriaal worden geïdentificeerd.

- Vingerafdrukken

Vingerafdrukken zijn uniek en persoonsgebonden en blijven relatief gezien goed geconserveerd op anonieme brieven. Vingerafdrukken zijn derhalve geschikt om de afzender van de anonieme brief te identificeren. Wanneer vingerafdrukken worden veiliggesteld vanaf een anonieme brief kunnen de vingerafdrukken worden vergeleken met de vingerafdrukken van mogelijk betrokkenen. Zodoende kan de vraag worden beantwoord of een betrokkene al dan niet vingerafdrukken heeft achtergelaten op de anonieme brief.

- Handschriftonderzoek

Indien sprake is van handgeschreven tekst op een brief of op een enveloppe dan is het voor de hand liggend om ook een handschrift vergelijkend onderzoek te verrichten. Hierbij zal de handschriftdeskundige zich richten op schrijverspecifieke kenmerken in het te onderzoeken handschrift, maar ook of er bijvoorbeeld sprake is van bewuste verdraaiingen in het handschrift.

- Printeridentificatie

Het hangt van diverse factoren af welk onderzoek wordt ingezet. Mogelijk is de afzender zich bewust geweest van het risico op het achterlaten van DNA en/of vingerafdrukken en daarnaast van het feit dat handschriftvergelijkend onderzoek in zijn of haar richting kan wijzen.

Om dat te voorkomen is de afzender voorzichtig met plakranden en postzegels en in plaats van de brieven en enveloppen te schrijven worden deze getypt. In dat geval kan het onderzoek zich ook richten op printerkenmerken. Net als vroeger het geval was bij typemachines, laat ook een printer karakteristieke sporen na. Met behulp van het onderzoek naar printerkenmerken kan worden onderzocht of verschillende documenten zijn afgedrukt middels één en dezelfde printer. Bovendien kan de printer waarmee een anonieme brief is vervaardigd worden geïdentificeerd. 

- Yellow Dot onderzoek

En dan is er nog de mogelijkheid om een getypte anonieme brief te onderzoeken op de aanwezigheid van yellow dots, ook wel tracking dots genoemd. De meeste laserprinters voegen een unieke verborgen code toe aan afdrukken. Je ziet het met het blote oog niet, maar vrijwel elke kleurenprinter print een stipjescode op de afgedrukte pagina. Deze code, die uit enkele minuscule gele puntjes bestaat, geeft aan uit welk type printer de afdruk afkomstig is en op welke datum en tijd de afdruk is vervaardigd. Indien bekend is met welke printer de anonieme brief is afgedrukt dient na gegaan te worden welke persoon op het bewuste moment gebruik heeft gemaakt van de printer in kwestie.

- Inktonderzoek

Daarnaast is het mogelijk de inkten te vergelijken. Als gevolg van de diverse processen vanaf de totstandkoming van de inkt tot en met het vullen van de inktpatroon is vrijwel iedere inktsoort te identificeren en daardoor terug te herleiden naar bijvoorbeeld een pen die kenmerkend is voor een mogelijk betrokkene.

- Identificatie van de afzender

Al deze bovengenoemde onderzoeken zijn dus inzetbaar om forensische sporen veilig te stellen vanaf anonieme brieven. Echter, hiermee is meestal nog niet direct de afzender van de anonieme brief aan te wijzen. Om de koppeling te kunnen maken tussen de forensische sporen op de anonieme brief en een betrokkene is vaak vergelijkingsmateriaal, ook wel referentiemateriaal genoemd, nodig. Dit kunnen handgeschreven teksten zijn, maar vanzelfsprekend ook DNA en/of vingerafdrukken van potentiële afzenders.  

Een voorbeeld van een opgeloste anonieme brief casus is te vinden op onze website (klik hier).

- Procedure

Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening wordt in overleg met de forensisch adviseur uw casus besproken en ontvangt u voorafgaand aan het onderzoek inzicht in de onderzoeksmogelijkheden en de kosten. Wanneer u het onderzoeksmateriaal heeft aangeleverd bedraagt de levertijd voor het opstellen van een deskundigenrapportage ongeveer twee weken. De deskundigenrapportage kunt u gebruiken als bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: