Foto bij Camerabeelden verbeteren

Camerabeelden verbeteren

De kwaliteit van camerabeelden verbeteren? Camerabeelden laten analyseren door een onafhankelijk expert? Is persoon X waar te nemen op de camerabeelden? Wat valt er nou werkelijk waar te nemen op het filmpje?

Camerabeelden analyseren / verbeteren / optimaliseren

Camerabeelden spelen steeds vaker een cruciale rol in strafrechtelijke alsmede civielrechtelijke procedures. De kwaliteit van camerabeelden laat echter vaak nogal te wensen over en daarnaast kan de interpretatie van camerabeelden tot discussie tussen procespartijen leiden.

Het NFO is gespecialiseerd in het analyseren van camerabeelden en het verbeteren daarvan. Het opwaarderen, verscherpen en analyseren van beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s en/of telefoons kan van groot belang zijn bij de beantwoording van de vraag wat zich exact heeft afgespeeld.

Een vast onderdeel van onderzoeken camerabeelden en/of filmpjes betreft het onderzoeken van de authenticiteit. Dat wil zeggen dat de deskundige de beelden analyseert om vast te stellen of er al dan niet aanwijzingen zijn die duiden op beeldmanipulatie, zoals knippen en plakken.

Het verbeteren van camerabeelden, ook wel beeldoptimalisatie genoemd, gebeurt middels specialistische forensische software waarna de deskundige de camerabeelden zorgvuldig analyseert en interpreteert om zodoende hetgeen zich heeft afgespeeld letterlijk en figuurlijk in beeld te kunnen brengen.

Het analyseren en verbeteren van camerabeelden leidt met regelmaat tot andere inzichten. Zo is het mogelijk om aan de hand van vaststaande gegevens berekeningen te maken of reconstructies te doen waaruit bijvoorbeeld de lengte van een persoon kan blijken. Dit geldt overigens niet alleen voor camerabeelden van beveiligingscamera’s /bewakingscamera’s maar ook voor filmpjes gemaakt met een mobiele telefoon.

Ook kan een gezichtsvergelijkend onderzoek ofwel fotovergelijkend onderzoek verricht worden wanneer iemand op camerabeeld is vastgelegd. Ook in dergelijk gevallen wordt zo nodig beeldoptimalisatie verricht teneinde een zo goed mogelijke beeldkwaliteit te bereiken.

Het optimaliseren van camerabeelden spitst zich uiteraard niet alleen toe op personen maar geldt ook voor het zichtbaar/leesbaar maken van bijvoorbeeld kentekens of opschriften en reclame op voertuigen.

Procedure

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening wordt uw casus met de forensisch adviseur besproken en overleggen wij met u over de onderzoekmogelijkheden en de kosten daarvan, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Na afloop van het onderzoek wordt. Indien gewenst, een deskundigenbericht opgesteld. Dit deskundigenbericht kunt u gebruiken als rechtsgelding bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.

Contact

Wilt u meer weten over het verbeteren van camerabeelden, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035-8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: