Foto bij Rob ten Hove

Rob ten Hove

Rob ten Hove is als forensisch deskundige verbonden aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO). Rob ten Hove is één van de oprichters van het NFO. Door de rechterlijke macht wordt hij met grote regelmaat in complexe straf- of civiele rechtelijke zaken benoemd als forensisch deskundige, teneinde onafhankelijke forensische onderzoeken te verrichten.

Als getuige-deskundige is hij ondertussen in meer dan 150 complexe gerechtelijke procedures benoemd door binnen- en buitenlandse rechtbanken/gerechtshoven. Ook is Rob docent van de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende cursussen ‘Forensisch bewijsmateriaal in strafzaken’ en ‘CSI in de rechtspraak’.

Rob spreekt veelal over de volgende onderwerpen: de interpretatie van forensisch bewijsmateriaal, forensisch DNA-onderzoek, ‘moord of zelfdoding, schrift- en documentonderzoek, scenario-denken, bewijskracht versus bewijswaarde, forensische opsporingsnormen.

Als forensisch deskundige verricht Rob ten Hove (in de jurisprudentie veelal aangeduid als ing. J.R. ten Hove) onderzoeken in bekende en minder bekende zaken. Rob hanteert als uitgangspunt dat kwalitatief hoogwaardig forensisch onderzoek voor iedereen met een gerechtvaardigd belang beschikbaar moet zijn.

Rob ten Hove is onder meer bekend door zijn onderzoeken in de volgende zaken:

Bent u op zoek naar een ervaren forensisch deskundige met een breed internationaal netwerk aan experts en die met uiterste gedrevenheid uw zaak onderzoekt? Dan is Rob de aangewezen deskundige. Door zijn ruime ervaring in (complexe) forensische onderzoeken is hij goed in staat om de waarheid te achterhalen. Ook voor contra-expertise of in herzieningszaken kunt u een beroep doen op de expertise van Rob ten Hove.

Wilt u gebruik maken van de expertise van forensisch deskundige Rob ten Hove? Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. De forensisch adviseur bespreekt dan met u de mogelijkheden. Ons kantoor is te bereiken op 035-8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl..

Wenst u Rob liever persoonlijk te spreken? Zijn directe nummer is 06-53968863.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

NFO werkt onder andere voor: