Foto bij Klachtenregeling cursussen

Klachtenregeling cursussen

Mocht de organisatie of de gang van zaken met betrekking tot de cursus daartoe aanleiding geven, dan kan de cursist een klacht indienen. De cursist kan de klacht dan schriftelijk richten tot klachtenbemiddelaar ing. J.R. ten Hove. U krijgt vervolgens binnen 14 dagen schriftelijk antwoord.

De doelstelling is om tot een passende en bevredigende oplossing te komen. Indien dit niet lukt, zal de klager worden uitgenodigd door ing. J.R. ten Hove voor een persoonlijk onderhoud.

Een klacht dient in ieder geval te bevatten:

1. Naam en adres
2. Dagtekening
3. Datum, tijd en plaats van de cursus waarover wordt geklaagd
5. Duidelijke omschrijving van de redenen waarom wordt geklaagd 
6. Ondertekening
 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

NFO werkt onder andere voor: