Foto bij Cursus Forensisch DNA-onderzoek

Cursus Forensisch DNA-onderzoek

In het afgelopen decennium is het forensisch DNA-onderzoek een steeds grotere rol gaan spelen in het strafrecht. Doordat de DNA-technieken erg gevoelig zijn geworden is er minimaal sporenmateriaal nodig om een DNA-profiel te vervaardigen. Dit heeft er toe geleid dat DNA-profielen in veel strafzaken onderdeel uitmaken van de bewijsvoering. Maar de gevoeligheid van de techniek roept vaak ook vragen op omtrent de delictgerelateerdheid van de gevonden DNA-sporen.

Doel van de cursus forensisch DNA-onderzoek is de advocatuur handvaten aanreiken om het DNA-onderzoek in strafzaken kritisch te leren bekijken. Met de opgedane kennis is de advocaat in staat om doelgerichte vragen te stellen over de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van DNA-sporen als bewijsmateriaal.

Tijdens de cursus forensisch DNA-onderzoek leert men hoe het forensisch DNA-onderzoek wordt toegepast in de praktijk vanaf het veiligstellen van sporen tot en met de deskundigenrapportage. Naast de theoretische instructie gaat u zelf aan de slag met het analyseren van een DNA-profiel.

Aan de orde komen:  

  1. het  veiligstellen van forensische sporen
  2. het onderzoeken van de Chain of Custody / de bewijsketen
  3. autosomaal DNA, mitochondriaal DNA, Y-chromosomaal DNA-onderzoek
  4. interpreteren van DNA-profielen (mengprofielen, partiële profielen)
  5. DNA-sporen in de strafrechtelijke context
  6. statische en criminalistische bewijswaarde van DNA-sporen
  7. De bewijskracht en bewijswaarde van een DNA-match
  8. DNA-onderzoek op bronniveau en op activiteitniveau
  9. praktijkvoorbeelden

Als u deelneemt aan de cursus ontvangt u een uitgebreide cursusmap met literatuur over de besproken onderwerpen, een checklist met op te vragen stukken en relevante artikelen.

Klik hier voor het cursusoverzicht. U treft daar informatie over datums, prijzen en de locaties van onze cursussen.

Klik hier als u geïnteresseerd bent in een incompany cursus.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: