Andere cursussen van het NFO

Bekijk alle cursussen >

Logo NFOB

Brein, DNA en Strafrecht

Organisatie
Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Doelgroep
Strafrechtadvocatuur

Omschrijving

Na het grote succes van de Neurolawcursus in 2017, treden Prof. Knoops, Prof. Swaab en Prof. Meynen op 1 juni 2018 weer op in het kader van de Praktijkcursus “Brein, DNA en strafrecht”. Zij worden ditmaal vergezeld door vooraanstaand DNA-deskundige Ing. Ten Hove. In deze praktijkcursus voor beoefenaren van het strafrecht (advocaten, rechters, officieren van justitie, hulpverleners, wetenschappers, etc.) wordt aandacht besteed aan de raakvlakken van de neurowetenschappen, nieuwe DNA technieken en het strafrecht. Nieuwe neurowetenschappelijke en DNA onderzoeken beginnen in toenemende mate invloed te hebben op de rechtspraak in het strafrecht; zij kunnen een zaak maken of kraken.

Prof. Knoops en Ing. Ten Hove verzorgen een duolezing over DNA, de recente ontwikkelingen op dat gebied en de implicaties daarvan voor de praktijk van de strafrechtjurist. Prof. Swaab en Prof. Meynen nemen u mee in de wondere wereld van de neurowetenschappen, waarbij de toegankelijkheid en het praktische belang van deze wetenschap voor u als advocaat, rechter of OvJ steeds voor ogen wordt gehouden. Ten slotte gaat Prof. Knoops in op de praktische relevantie en toepassing van de neurowetenschappen en nieuwe DNA technieken voor advocaten, rechters en officieren van justitie, steeds aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

(I) DNA (Prof. Knoops & Ing. Ten Hove)

- het belang van DNA in het strafrechtonderzoek
- methoden van onderzoek
- recente ontwikkelingen
- valkuilen DNA resultaten
- DNA verweren in de strafrechtpraktijk
- analyseren van DNA rapporten voor strafrechtjuristen

(II) het brein en de misdaad (prof. Swaab)

- hersenontwikkeling, genetische en andere risicofactoren voor an-tisociaal en crimineel gedrag
- seksuele differentiatie van de hersenen
- vroege postnatale ontwikkeling
- puberteit/ adolescentie
- bewustzijn, onbewuste beslissingen, vrije wil?

(III) toerekeningsvatbaarheid (prof. Meynen)

- neurolaw en forensisch psychiatrie
- discussiepunten m.b.t. toerekeningsvatbaarheid
- gevolgen van neurowetenschappen voor vaststelling van toereke-ningsvatbaarheid

- toekomst van neurolaw en toerekeningsvatbaarheid: kansen en risico’s

Deze cursus wordt verzorgd door Prof. Mr. Dr. G.G.J. Knoops, Prof. Dr. D.F. Swaab, Prof. Dr. G. Meynen en Ing. J.R. ten Hove.

Prof. Knoops is advocaat te Amsterdam en treedt op in strafzaken, o.a. bij de Hoge Raad der Nederlanden, het EHRM en het Internationaal Strafhof. Daarnaast is hij bijz. hoogleraar politiek van het internationaal recht (UvA), visiting professor internationaal strafrecht (Shandong University Jinan, China) en auteur van het recente boek ‘De Laatste Kamer’.

Prof. Swaab is em. hoogleraar Neurobiologie (UvA), voormalig directeur van het Nederlandse Herseninstituut en de Nederlandse Hersenbank, teamleider van de onderzoeksgroep ‘Neuropsychiatrische stoornissen’ en auteur van de bestsellers ‘Wij zijn ons Brein’ en ‘Ons creatieve brein’.

Prof. Meynen is bijz. hoogleraar Forensische Psychiatrie (Tilburg Law School), bijz. hoogleraar Ethiek en psychiatrie (VU) en werkzaam als psychiater bij GGZ InGeest Amsterdam.

Ing. Ten Hove is forensisch (DNA) deskundige en directeur van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau.

Docent(en) / Spreker(s)
Prof. Mr. Dr. G.G.J. Knoops, Prof. Dr. D.F. Swaab, Prof. Dr. G. Meynen en Ing. J.R. ten Hove

Opleidingspunten

Achtergrond opleidingspunten cursus 6

Locatie
-
- Amsterdam

Kosten
€ 399.00 excl. BTW voor wel NVSA / NVJSA leden
€ 399.00 excl. BTW voor niet NVSA / NVJSA leden

Nu inschrijven

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

NFO werkt onder andere voor: