Andere cases van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Cybercriminelen die Ransomware-aanval inzetten

Diefstal intellectueel eigendom

Na een dienstverband van enkele jaren vertrok een accountmanager van chipfabrikant X bij zijn werkgever. In de jaren dat hij werkzaam was bij dit bedrijf was de accountmanager telkens volledig op de hoogte van de nieuwste innovaties van het bedrijf.

Enige tijd na het vertrek van de accountmanager presenteerde een concurrerend bedrijf een nieuwe chip die qua techniek vrijwel identiek was aan die van de voormalig werkgever van de betreffende accountmanager. Het bleek dat de man bij de concurrent was gaan werken. Bij chipfabrikant X ontstonden daarop vermoedens van diefstal van intellectueel eigendom door hun voormalige werknemer.

Chipfabrikant X verzocht het NFO om een onderzoek in te stellen en na te gaan of er sprake was van diefstal intellectueel eigendom en of de betreffende accountmanager hiervoor verantwoordelijk was. Binnen het NFO vond overleg plaats tussen de forensisch deskundigen en de rechercheurs die het tactisch onderzoek uitvoeren om de strategie te bepalen zodat een gedegen onderzoek kan worden ingesteld. De opdrachtgever werd hierover ingelicht waarna het onderzoek kon worden uitgevoerd.

Hierbij zijn de werkstations van de accountant, conform de forensische richtlijnen, veiliggesteld en verrichten de deskundigen een activiteitenanalyse. Uit de door het NFO opgestelde tijdlijn bleek dat een grote hoeveelheid productinformatie was gekopieerd naar een externe harde schijf die -middels het achterhalen van de USB historie- naar voren kwam. De volgende stap was om aannemelijk te maken wie verantwoordelijk was voor de handelingen met betrekking tot het kopiëren van de bedrijfsgevoelige informatie.

Een diepgaandere analyse bood daarin uitkomst. Onderzoek toonde aan dat de accountmanager tijdens het kopiëren van de vertrouwelijke informatie diverse e-mails beantwoordde en via Skype belde met collega’s. Daarnaast reageerde hij op een internetforum en bovendien had hij op de externe schijf gekeken naar een persoonlijk document, namelijk zijn CV.

Alle aanwijzingen bij elkaar genomen versterkten het vermoeden dat de accountmanager verantwoordelijk was voor het kopiëren van de bedrijfsgevoelige informatie. Een volledig rapport met de bevindingen van het onderzoek werd aangeleverd bij een inmiddels ingeschakelde advocaat die het tijdens een rechtszaak opvoerde als bewijsmateriaal.

De rechtbank oordeelde mede aan de hand van dat rapport in het vonnis dat diefstal van intellectueel eigendom was bewezen.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: