Andere cases van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Cases

Computermisbruik

De werkgever van dhr. Z. benaderde het NFO om een onderzoek in te stellen naar het computergebruik van Z. Het vermoeden bestond dat Z. tijdens werktijd met regelmaat websites bezocht die in strijd waren met het binnen het bedrijf geldende protocol.

Binnen het NFO vond overleg plaats tussen de forensische experts en de rechercheurs die zich bezighouden met tactisch onderzoek om een strategie te bepalen. Nadat de diverse mogelijkheden werden afgewogen werd de opdrachtgever ingelicht en werd in samenspraak met hem een plan van aanpak opgesteld. 

Er waren in principe twee opties om mee te beginnen maar omdat het privacybelang een grote rol speelt tijdens onderzoeken, viel één daarvan -het computergedrag van de werknemer ‘live’ monitoren- alsnog af. In overleg met de werkgever is ervoor gekozen om een onderzoek in te stellen naar de internethistorie.

Van de werkstations van Z. zijn forensische kopieën gemaakt. Daarna volgde een analyse van ingetypte URL’s, cookies, bezochte websites en lokaal opgeslagen bestanden afkomstig van websites. Ondanks dat Z. elke dag zijn complete internethistorie verwijderde is de gewiste historie met EnCase Forensics inzichtelijk te maken waardoor mede aan de hand van de opgestelde tijdslijn aangetoond kon worden Z. tijdens werktijd in ruime mate websites bezocht die in strijd waren met het geldende protocol.

 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: