Andere cases van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Cases

Vingerafdruk onderzoek

De penningmeester van een tennisvereniging ontdekte dat er, zonder zijn medeweten, veel geld was weggenomen uit een geldkistje. Het geldkistje stond in een kast waar alleen geauthoriseerde bestuursleden toegang zouden mogen hebben. De overige bestuursleden gaven aan van niets te weten waarop aangifte is gedaan van diefstal. Enige tijd later bleek er wederom een ruim bedrag uit het kistje te zijn weggenomen. Hierop besloot de vereniging een beroep te doen op het NFO om een onderzoek in te stellen.

Het betreffende geldkistje werd meegenomen en door de deskundigen van het NFO onderzocht op vingerafdrukken. Alle bestuursleden werkten vrijwillig mee aan een vingerafdrukonderzoek nadat onderzoek opleverde dat er diverse bruikbare afdrukken ín het kistje zaten. Van een aantal daarvan was de penningmeester de donor maar er waren ook afdrukken aanwezig van een ander persoon. Het onderzoek werd hierna verlegd naar de overige leden van de vereniging.

Naast het forensisch onderzoek verrichtte de recherchetak van het NFO tevens een tactisch onderzoek. Zodoende kwam het barpersoneel in beeld, waarvan één man in het bijzonder doordat hij vanwege zijn gedrag de aandacht trok. Er werden aanwijzingen gevonden dat hij mogelijk iets te maken had met de diefstal, waarna hij werd geconfronteerd met de bevindingen en verzocht om mee te werken aan een vingerafdrukonderzoek. Na enige aarzeling gaf de man toe inderdaad verantwoordelijk te zijn voor de diefstal. Voor de volledigheid zijn alsnog vingerafdrukken van hem vergeleken met de in het kistje aangetroffen afdrukken. Dezen bleken te matchen waarop het bestuur van de vereniging besloot stappen tegen de man te ondernemen. Het door het NFO opgestelde rapport gold daarbij als bewijs.

 

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: