Andere cases van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Cases

Onderzoek naar vervalste documenten

Voor een grote verzekeringsmaatschappij verrichtte het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. onlangs een onderzoek naar vermeende declaratiefraude waarbij de verzekerde een bedrag van ca. 15.000 euro claimde.

De vrouw in kwestie zou naar eigen zeggen zijn bestolen van haar bruidsschat, bestaande uit sieraden die in haar vaderland gekocht waren bij twee juweliers. Voordat de verzekeringsmaatschappij eventueel over zou gaan tot vergoeding van de geleden schade werd de vrouw verzocht haar aankoopbewijzen van de sieraden te overleggen.

De bonnen uit 2008, 2009, 2010 en 2011 die mevrouw overlegde riepen vraagtekens op bij de behandelaar waarna de verzekeringsmaatschappij besloot de bonnen te laten onderzoeken door het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.

In dit onderzoek hebben deskundigen op diverse expertisegebieden samengewerkt om zodoende tot een conclusie te kunnen komen. Zo is er een handschriftanalyse gemaakt van de geschreven tekst op de bonnen. De conclusie van de handschriftdeskundige was dat álle teksten op de handgeschreven bonnen door één en dezelfde persoon waren geschreven. Op zich niet onmogelijk. Echter, de bonnen waren afkomstig van twee 2 juweliers, waarbij de ene juwelier in de hoofdstad gevestigd was en de andere juwelier ongeveer 100 kilometer vanaf de hoofdstad. Op grond van deze uitkomsten verzocht de verzekeraar om aanvullend onderzoek.

Aanvullend onderzoek

Analyse van de inkt leverde op dat alle geschreven teksten waren geschreven met een pen waarvan de inktsamenstelling steeds identiek was. Gezien het feit dat er vele soorten inkt bestaan is ook dit hoogst opmerkelijk.

Tevens werd een doordrukschrift analyse gemaakt met behulp van de Electrostatic Detection Appartus (ESDA). De ESDA maakt onzichtbare impressies (doordrukschrift) zichtbaar. Dit onderzoek toonde aan dat het handschrift zoals aanwezig op de bon van de in de hoofdstad gevestigde juwelier als doordruk aanwezig was op de bon van de andere juwelier.

De vastgestelde feiten in samenhang beschouwd gaf de verzekeraar voldoende houvast om de vrouw te confronteren. De verzekeraar verzocht aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau om de vrouw in het kader van hoor- en wederhoor te confronteren.

Bij binnenkomst van de tactisch rechercheurs gaf de vrouw direct te kennen graag af te zien van de schadeclaim. Echter, na enige bemiddeling verzochten de tactisch rechercheurs de vrouw om een vooropgesteld vragenformulier in te vullen. De vrouw gaf hieraan gevolg.

Het handschrift op het vragenformulier is vervolgens vergeleken met het handschrift op de bonnen. Op grond hiervan kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden geconcludeerd dat de vrouw de bonnen van de twee juweliers zelf had geschreven.

Aan de hand van het door het NFO opgestelde rapport heeft de verzekeringsmaatschappij de claim vanzelfsprekend afgewezen en besloten om de vrouw op te laten nemen op de zwarte lijst.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: